top of page

לדעת להתגרש ולהישאר חברים

גישור לגירושין

             

כמה מילים על גישור לגירושין

 

מיועד לזוגות שבוחרים להתגרש בכבוד הדדי, ללא מעורבות עורכי דין ובתי משפט. לזוגות אשר בוחרים לשמור על כספם ועל זמנם היקר, לשמור על פרטיותם ובעיקר לחסוך מעצמם ומבני משפחתם עוגמות נפש כבדות. בגישור לגירושין דנים בכל הנושאים החשובים לבני הזוג. בני הזוג הם אלו המעלים הצעות לפתרון המחלוקות ביניהם ובסיוע המגשר מנסחים את כלל ההסכמות. 

המצב הקיים הוא שאנשים משלמים כסף רב עבור עורכי דין והסכמי גירושין, מבזבזים זמן יקר בדיונים ארוכים בבתי המשפט וגורמים לעצמם ולבני משפחתם עגמת נפש רבה בתהליך. המעניין הוא שרובם המוחלט של הסכמי הגירושין דומים מאד אחד למשנהו. התבנית מאד ברורה: קובעים את גובה דמי המזונות, את הסדרי הראיה והמשמורת ולבסוף מחליטים איך לחלק את הנכסים המשותפים. גובה דמי המזונות ינוע בין 3,000 ל-5,000 לאב עם שני ילדים ולגבי הסדרי ראיה ומשמורת בדרך כלל נשארים הילדים עם האם והאב לוקח את ילדיו פעם או פעמיים בשבוע ובכל סוף שבוע שני. נשמע מאד פשוט... אז זהו שלא - וזה קורה לדעתי משני טעמים מרכזיים:

הטעם האחד - חלק מעורכי הדין לא פועלים באמת לפי טובת בני הזוג אלא מעדיפים שההליך יתארך ובהתאם התשלומים... עורכי הדין שבאים מהעולם ה"רגיל" של מונחים כמו לעומתיות, לוחמנות, וחיפוש צדק לצד אותו הם מייצגים אינם מתאימים את עצמם להכרה כי פתרון של מחלוקות משפחתיות מחייב הבנה אחרת של הדברים.

הטעם השני - לעניות דעתי בית המשפט איננו המקום ההולם לפתרון מחלוקות משפחתיות. בניית משפחה טומנת בחובה רגשות, חלומות ותקוות והיא איננה עסק כלכלי בלבד. ולכן כאשר זוג מחליט להתגרש מתנפצים חלומות רבים, נפגע ממד משמעותי בקיומו הנפשי של האדם. פירוק משפחה איננה עסקה כלכלית שהתבטלה. נכון, יש נושאים כלכלים רבים שעליהם צריכים בני הזוג להסכים, אך עדיין מה שמנחה את בני הזוג הם רגשותיהם הפגועים. בית המשפט הקר והמחושב איננו המקום ההולם להצפת רגשות אלו. בית המשפט רחוק מאד מלהבין מה חשוב לכל אחד מבני הזוג. לקונפלקטים בין בני זוג השלכות רבות על ילדיהם, שיושפעו מאד מהאופן שבו מתנפץ חלומם לחיות במשפחה מאוחדת.

עולם הגישור נותן מענה למה שבית המשפט איננו מסוגל לתת. הגישור מבחין בין הטענות המשפטיות שמעלים הצדדים לבין עולם הרגשות של בני הזוג ומחפש פתרון ראוי במבט על, מתחשב והולם. מה שמנחה את עולם הגישור הוא מציאת פתרונות לשביעות רצון הצדדים. לא פשוט, אבל אפשרי.

הליך הגירושין יוצר דיסוננס עצום ברגשות הצדדים. מחד הוא נצבע בצבעי תסכול עזים: כעסים, אכזבות, חששות. ומנגד, על הצדדים לקבל החלטות כלכליות משמעותיות והחלטות הרות גורל בקשר לעתיד ילדיהם. 

מגשר מקצועי יידע למתן את סערת הרגשות, לשפר את התקשורת בין הצדדים ולהוביל את הצדדים להסכמות רחבות המתאימות להם. ע"פ מחקרים, הסכמים הנערכים בגישור מחזיקים מעמד לאורך זמן רב.

bottom of page