top of page
         
 
מיועד לבעלי עסקים שבוחרים לפתור את הקונפליקטים העסקיים ביניהם בכבוד הדדי ללא מעורבות עורכי דין ובתי משפט. לבעלי עסקים אשר בוחרים להחליט על פתרונות לקונפליקט בעצמם ובוחרים להימנע מהכרעה שאינה נתונה לשיקול דעתם. בעלי עסקים הבוחרים בגישור משכילים בכך לשמור על כספם, על זמנם היקר ועל מערכת היחסים עם שותפיהם. בסיוע המגשר מסכימים הצדדים בקונפליקט על הנושאים השונים.

אז איך עובד גישור עסקי? בדרך כלל מתחילים בפגישה משותפת. עם זאת, לעתים לצדדים זה קשה עד בלתי אפשרי. לכן קרה לא פעם שהתחלתי את הגישור בפגישות נפרדות עם כל צד. תפקיד המגשר במקרים כאלו הוא לתווך בין  הצדדים, למתן את הכעסים ולהעביר באופן נקי את המסרים ההדדיים.

לעתים זה מפליא ומפתיע, אך זה קורה כמעט בכל גישור עסקי. אמנם בסיס הקונפליקט המוחשי הוא כסף אך בסיסו הבלתי מוחשי הוא הפגיעה האישית וקלקול מערכת היחסים. פגיעה באמון למשל מהווה גורם תדיר בקונפליקטים אישיים. כך שתפקיד המגשר הוא להבין מעבר לקונפליקט המצוי מעל השטח. 
711A8702.jpg
bottom of page