top of page
                     
 
מתוך אמונתי כי יש להנחיל את יסודות הגישור לכלל האוכלוסייה החלטתי ליישם זאת באמצעות הרצאות גישור המותאמות לקהל המשתתפים ובאמצעות סדנאות גישור המעניקות כלי גישור מעשיים למשתתפים. תוצרי ההרצאות והסדנאות הן קבלת כלי גישור מעשיים להתמודדות אישית בעת קונפליקטים.
לשמחתי זכיתי להרצות במסגרות חינוך מגוונות בצפון הארץ ולהעביר את המסר כי בעת קונפליקטים עדיפה דרך הגישור. השתתפות הדור הצעיר בהרצאות, סקרנותם ושאלותיהם המושכלות הניעו אותי להרצות גם לדור המבוגר שבינינו. כך הרציתי במסגרות עירוניות שונות, בחברות מהמגזר העסקי ולקהלים שונים מכל גווני הקשת הישראלית.
חשיפת המשתתפים לעולם הגישור מהווה עבורי אפשרות להסביר ולהדגים איך פועל עולם הגישור: כיצד משתנים דפוסי חשיבה גם אצל מבוגרים (מי שפתוח לשינוי...) וכיצד תורם הגישור לשיח היומיומי של כולנו. שיח כזה שיתרונו הוא במניעת קונפליקטים עתידיים.
 
711A8705.jpg
bottom of page