top of page
Wave

 גישור בשנת 2021

המגשר בשנת 2021

מגשר מקצועי בשנת  2021 הוא מגשר שעבורו מהווה הגישור דרך חיים. מגשר בשנת  2021 יפעל בצניעות, בהוגנות ובניטרלות מול כל הצדדים. אין בכוחו של המגשר להחליט במקום הצדדים כי אם לסייע להם להגיע להסכמות בעצמם. זהו צביונו המיוחד של תפקיד המגשר.  מגשר בשנת 2021 ינהל משא ומתן בין הצדדים בתבונה, באחריות ובמקצועיות אך גם ברגישות תוך שמירה על כבודם של הצדדים לקונפליקט. מגשר בשנת 2021 אינו מחליט מי "מנצח" ומי "מפסיד" ואינו עוסק בניתוח העבר ובקביעת העובדות. תפקיד המגשר לצפות את פני העתיד ולהסדיר את היחסים מכאן והלאה. מגשר בשנת 2021 יידע לפתוח ערוצי תקשורת חסומים בין הצדדים ולהסיר מכשולים לא רצויים. יתרונו של המגשר שבאפשרותו לקיים פגישות נפרדות עם כל אחד מהצדדים ולהבין לעומק את רצונותיהם. מגשר מקצועי יידע לתווך בין הצדדים ולהוביל להסכם מוצלח.

הצדדים לגישור בשנת 2021

למי מתאים הגישור? הצדדים לגישור בשנת  2021 הם אלו המבקשים לקבוע כיצד יסתיים הקונפליקט בו הם שרויים. פניה לגישור מעידה כי הצדדים מעוניינים לסיים את הקונפליקט בדרך של הסכמות, ולשקול בדרך פתרונות יצירתיים. עצם הפניה לגישור מייצרת אוירה טובה וחיובית ומפחיתה את העוינות ההדדית.

באחד מהגישורים המורכבים שכללו מספר רב של אנשים, זכיתי להוקרת תודה על יצירת האמון והאוירה הטובה שהצלחתי להשרות בזמן הגישור. היה זה סיום מוצלח לקונפליקט ארוך שנים בו היו מעורבים גורמים שונים. בגישור שהסתיים בהסכם רשמו הצדדים כך: "מה שלא הצליחו מכובדים, עורכי דין ובתי משפט - השכלת אתה להצליח. האוירה הטובה שיצרת ורוח ההוגנות שהשרית סייעו רבות לסיים את הקונפליקט. על כך יישר כוח. שתזכה לסייע לאנשים רבים אחרים".

גישור בשנת 2021

גישור בשנת  2021 פועל בעולם של יצירתיות וחופש מחשבה בדגש על מה חשוב לכל אחד מהצדדים המצוי בקונפליקט. הגישור אינו פועל בעולם של חוקים וכללים מוכתבים וזהו יתרונו הגדול ביחס להליכים השונים. גישור בשנת  2021 זו הדרך המהירה והמיטבית לסיום קונפליקטים בין בני זוג, בין שותפים עסקיים ובין צדדים שונים אחרים. הגישור מעניק לצדדים אפשרויות להציג את רצונותיהם, לנהל את הקונפליקט בעזרת המגשר ולא לתת לקונפליקט לנהל אותם, לקבל בעצמם את ההחלטות הקשורות לחייהם ולהגיע להסכמות בשיתוף פעולה. גישור  2021 חוסך לצדדים כסף רב, זמן יקר ומונע התכתשויות בלתי פוסקות בין הצדדים. גישור  2021 שומר על פרטיות הצדדים וחוסך דיונים ציבוריים מתישים בבית המשפט. 

bottom of page